http://www.mapuche.nl/

15 mei 2006
Mapuche broer en zus genomineerd voor 'de Glazen Kaars'
Groningen

De studentengroep van Amnesty International heeft de nominaties bekend gemaakt voor de mensenrechtenprijs ‘de Glazen Kaars’. Er zijn zeven personen genomineerd, afkomstig uit Houwerzijl, de stad Groningen en Haarlem, en een studentengroep uit Amsterdam. Een van de nominaties wordt postuum gedaan. Elk zetten deze mensen zich op hun eigen wijze, soms al vele tientallen jaren, in voor de mensenrechten. In de bijlage kunt u meer lezen over de genomineerden.

De winnaar van de Glazen Kaars wordt op 18 mei a.s. bekend gemaakt tijdens Noordervrijheid!, een concert voor Amnesty. Om 24.00 uur reikt Bart Stapert, voorzitter van Amnesty International Nederland de prijs uit. De Glazen Kaars is een kunstwerk, gemaakt door de bekende Leerdammer glasblazer Bernard Heesen. Na een jaar wordt deze Glazen Kaars doorgegeven aan een volgend persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakt voor de mensenrechten.

Noordervrijheid! wordt georganiseerd door de studentengroep van Amnesty International, die hiermee een jaarlijkse terugkerend evenement wil opzetten.
Inmiddels is het programma van de avond, waar Henkus, Hydrofish, Damstardiep, Raindogs en DJ Sebastian Davidson optreden bekend. De avond vindt plaats in Huize Maas aan de Vismarkt, en begint om 20.30 uur. De presentatie is in handen van Arno v.d. Heyden. De entree is vijf euro.

Amnesty International bestaat dit jaar 45 jaar. Een moment om bij stil te staan. Vijfenveertig jaar actie voor mensenrechten, met veel resultaten.
De organisatie zelf kreeg de nobelprijs voor de vrede in 1977. In meer dan honderd landen zijn vandaag de dag vele tienduizenden mensen actief voor Amnesty International. Ter gelegenheid van dit 45-jarig bestaan is de mensenrechtenprijs door de Studentengroep van Amnesty International ingesteld.

Nominaties 'Glazen Kaars'

Genomineerd werden Janny Beekman uit Houwerzijl, Hans de Bruin uit Haarlem, Bert Giskes, Rafael en Maria Railaf, Frits Terpstra, allen uit Groningen, een studentengroep uit Amsterdam en postuum wordt Nelis van der Cingel uit Eelde-Paterswolde genomineerd. Ieder van deze personen zette zich in de afgelopen jaren, soms wel decennialang, op hun eigen wijze in voor de mensenrechten. Een jury onder leiding van Bart Stapert zal een keuze maken uit de genomineerden. Op 18 mei, om 24 uur tijdens Noordervrijheid! zal de uitslag worden bekend gemaakt.

Janny Beekman
Janny Beekman uit Houwerzijl geeft in haar leven concreet vorm aan het verbeteren van de mensenrechten in het algemeen en vrouwenrechten in het bijzonder.
Zonder schroom reist zij op eigen gelegenheid en meestal op eigen kosten naar gevaarlijke gebieden af waar de mensenrechten geschonden worden (Afghanistan, Israël-palestina(Gazastrook)). Voor het onrecht dat zij ziet komt zij met kleine, heel haalbare akties: financiering van een opvanghuis voor vrouwen (zonder echtgenoot) in Kabul (op TV uitgezonden: NOVA); tweewekelijkse demonstratie "Vrouwen in 't zwart" op de Grote Markt om aandacht te vragen voor de schending van mensenrechten in Palestina/Israël; en altijd komt zij van een reis wel terug met een koffer vol spullen van een vrouwencoöperatie uit het bezochte gebied (Palestina bijvoorbeeld) om te verkopen en zo een beter inkomen voor die vrouwen te verzorgen.

Hans de Bruin
Hans de Bruin is oprichter van de oudste en tevens nog bestaande Amnestygroep in Nederland, de groep Haarlem. Hans de Bruin is na 40 jaar nog steeds actief voor de mensenrechten, voor een zeer actieve Amnestygroep, die onder andere actie voert tegen mensenrechtenschendingen
in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, en veel doet aan scholenwerk.

Bert Giskes
Het leven van Bert Giskes uit de stad Groningen staat in het teken van de mensenrechten. Zo is hij actief betrokken bij Groningen-Jabalya, ter verbetering van de situatie van de Palestijnse bevolking van deze stad.
Hij is actief voor de Werkgroep Internationale Solidariteit van de Abva Kabo, en in dat kader vooral actief tegen mensenrechtenschendingen in Zimbabwe. Hij is actief voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Lewenborg. Hij was actief betrokken bij de Stichting 8 Maart Groningen, voor de organisatie van de Internationale Vrouwendag. Hij was en is actief betrokken bij de Stichting Kleurrijk Groningen, tegen discriminatie. Hij heeft jaren gewerkt bij het COS, centrum voor internationale samenwerking, en in die functie ook veel gedaan voor ontwikkelingswerk en contacten met buitenlandse organisaties op gebied van mensenrechten.

Rafael en Maria Railaf
Broer en zus uit Groningen zetten zich al jaren in hun voor de mensenrechten van de Mapuches, de inheemse bevolking van Chili. De Mapuches verzetten zich tegen de dictatuur van Pinochet, hetgeen de reden was dat vader Railaf moest vluchten uit Chili. Het gezin ging mee, en belandde in Nederland. Ook nu Chili geen dictatuur meer is worden de rechten van de Mapuches nog steeds op grote schaal geschonden. Rafael en Maria zetten zich in voor de rechten van de Mapuches in Chili, via de stichting Mapuche-Folil, een stichting die landelijk opereert en vele internationale contacten heeft. Zij zijn de motor achter veel projecten ter emancipatie van de Mapuche indianen in Chili.

Frits Terpstra
Frits Terpstra uit de stad Groningen is al heel lang actief voor de zaak van de Amerikaanse Indianen. Begonnen als voorvechter voor de zaak van Leonard Peltier, een Indiaanse activist die op (een naar alle waarschijnlijkheid valse) beschuldiging van moord op FBI-agenten al sinds 1977 gevangen zit na een proces dat aan alle kanten rammelde. Later is Terpstra zich in gaan zetten voor de zaak van Amerikaanse Indianen in het algemeen, ter verbetering van hun levensomstandigheden en rechten. Zijn stichting heet Lew Gurwitz Stichting (voorheen Leonard Peltier Stichting, nu vernoemd naar de jong gestorven advocaat van Peltier, die een flitsende carriere opgaf om als pro-deo advocaat voor Peltier en de Am. indianen te gaan werken).

Studenten uit Amsterdam
De studentengroepen van de Vrije Universiteit en de Universitiet van Amsterdam voeren al jaren actie voor Wit-Rusland. Maar in oktober 2005 besloten Wout Albers en de Amsterdamse werkgroep voor Wit-Rusland een liftactie op te zetten. Met deze actie wilden ze de slechte mensenrechtensituatie in het land onder de aandacht brengen in de rest van Europa. Onderweg maakten ze verschillende stops in grote steden als Bonn, Berlijn, Warschau waar ze verschillende acties uitvoerden. En uiteindelijk kwamen ze aan bij de grens van Wit-Rusland, daar waar de vrijheid van meningsuiting stopt. De actie was zo gepland dat ze in Wit-Rusland aankwamen op het moment van de verkiezingen. De actie heeft veel aandacht van de pers gehad, zowel in Nederland als in Polen en Duitsland.

Nelis van der Cingel
Nelis van der Cingel is vanaf 1971 tot zijn dood in 2005 actief geweest voor Amnesty International. In 1971 kwam een aantal mensen uit Haren, Glimmen en Eelde-Paterswolde bij elkaar om een Amnestygroep te vormen met als doel het adopteren van gewetensgevangenen en het werken voor hun vrijlating. De groep schreef niet alleen brieven om vrijlating van gevangenen te bewerkstelligen maar verleende ook financiële ondersteuning. Zo financierde de groep de studie van een zoon van een Indonesische gewetensgevangene.
In 1985 fuseerde deze adoptiegroep met de Amnesty-werkgroep in Eelde-Paterswolde tot Amnesty Internationalgroep 077. In beide groepen was Nelis één van de drijvende krachten, hij werkte aan taakdossiers, was de contactpersoon en coördinator van het werken tegen de doodstraf en een geboren discussieleider. Naast zijn werk voor het lokale groepenwerk is Nelis in de jaren negentig geruime tijd actief geweest in de Regionale Kontaktgroep (RKG) als trainer van Amnestygroepen in de regio Groningen-Drenthe.

Programma Noordervrijheid
18 mei Huize Maas, Vismarkt Groningen
entree: E 5,00

Zaal open: 20.30 uur
Presentatie: Arno van der Heyden

21.00 uur Henkus
22.15 uur Raindogs
23.15 uur Damstardiep
24.00 uur Uitreiking Glazen Kaars door Bart Stapert
24.15 uur Hydrofish
01.15 uur DJ Sebastian Davidson

Meer informatie:
http://www.amnestygroningen.nl/content/actueel/glazenkaars.html