http://www.mapuche.nl/
| español |

Utrecht 10 maart 2006
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE INHEEMSE VROUWEN

Door: Ramona Quiroga en m.m.v Adele Pander
Stichting Decennium van de Inheemse Volken

Ramona QuirogaAan iedereen aanwezig breng ik een groet van onze volken, VANUIT HET ALLEDAAGSE LEVEN VAN DE INHEEMSE VROUWEN, ALS ZUSTERS, MOEDERS, COMPANERAS, VROUWEN: SAMEN ALS VRUCHT VAN ONZE NUKE _ MAPU (moeder aarde).

Ik zal jullie vertellen over ons vaak hartverscheurende leven, maar met de hoop op een betere toekomst. Een leven dat zich af speelt onder de druk van een drievoudige discriminatie:

Als Inheemse Vrouwen worden we niet alleen als mindere beschouwd vanwege ons vrouw zijn, maar ook om onze armoede en als “inheemsen” als deel van een inheems volk.

GEDISCRIMINEERD OMDAT ZIJ VROUW IS

Van miljoenen vrouwen worden de rechten geschonden en hun aantal, dat in de miljoenen loopt, stijgt. Vrouwen worden verkracht alleen vanwege het feit dat zij vrouw zijn, haar mensenrechten worden onophoudelijk en wijdverbreid geschonden. Ernstige vergrijpen waar de maatschappij haar ogen voor sluit en welke ongestraft blijven.

Jaar op jaar zien we de toename van het fysieke en psychologische geweld waar vrouwen onder lijden, hierbij inbegrepen de vrouwenhandel in onze dorpen, verhevigd door de gewapende conflicten en de instelling van gemilitariseerde zones.
De agressie tegen onze zusters is een deel geworden van de oorlogs tactiek. In veel regio worden oorlogen met een lage intensiteit uitgelokt, waar we tussen de vuren zitten van de militairen, de paramilitaire, guerrilla’s, drugshandel en militairen van de VS., de laatsten gesteund door de respectievelijke regering.

Zoals gebeurd in Mexico in de stad Guerrero, waar vrouwen verkracht worden door militairen. Met de aanwezigheid van het leger worden meisjes van 12/13 jaar ertoe aangezet zich te prostitueren, de soldaten trekken weg en de meisjes blijven achter met hun baby’s.

Of de situatie in Ciudad Juarez waar vrouwen vernedert, gefolterd en seksueel misbruikt worden voordat zij uiteindelijk worden vermoord. Een verschrikkelijke situatie waar geen einde aan wordt gemaakt, door onverschilligheid als gevolg van een machistische cultuur, gebrek aan wil en onkunde van alle gerechtelijke en politieke instanties op nationaal en internationaal niveau.

Ook in Colombia zien we een sterke toename van gevallen van mishandeling, doodslag en overvallen op inheemse vrouwen: bedreigingen, fysiek geweld, arbitraire gevangenneming, gedwongen verdwijningen, martelingen en verkrachtingen.

Door de algemene bedreigingen nemen op dorps niveau de gedwongen verhuizingen en de migratie toe.

Het ziet er naar uit dat inheemse vrouwen het doelwit zijn van de militairen uit de verschillende gewapende geledingen. Dit soort ervaringen verandert de rol van de vrouw, brengen haar ertoe actief deel te nemen in de strijd, of deze te begeleiden, voor erkenning van onze rechten op cultureel, politiek, economisch en etnisch gebied binnen de maatschappij. Zij is zich bewust geworden van het feit dat zij gezien wordt als militair doel dat geneutraliseerd of vernietigd moet worden. “ Als je de vrouwen vernietigt / kapot maakt, vernietig je de mogelijkheid van leven in de dorpen.

GEDISCRIMINEERD OMDAT ZIJ ARM IS.

De vrouw die in armoede leeft wordt gediscrimineerd en mishandeld zodra zij haar rechten opeist, niet alleen dat zij en haar familie worden bedreigd, nee men rechtvaardigt de doden en verkrachtingen met het antwoord dat prostitutie of overdosis de oorzaak zijn, terwijl de autopsie rapporten genegeerd worden.

Ook zien we gevallen van gedwongen sterilisatie, zonder voorafgaande informatie of consult.
Het medisch personeel bij de verschillende diensten behandelen arme vrouwen op een minderwaardige en botte manier. Onze kinderen en ouderen sterven in onze armen omdat er geen vervoer beschikbaar is voor spoed gevallen of dat er geen medicijnen zijn om besmettelijke epidemieën te voorkomen. Ontelbare vrouwen sterven tijdens zwangerschap of bevalling.

De uitvoering van macro-economisch politiek beleid, dat collectieve rechten veronachtzaamt, basisvoorzieningen beperkt zoals schoon drinkwater, gezondheidszorg, aangepast cultureel onderwijs, daarbij inheemse instituties en het leven van onze volken negerend.

Vaak worden meisjes verplicht tot werken op heel jonge leeftijd, in verschillende en vaak meerdere en inhumane werkzaamheden als het stuk slaan van stenen, afval sorteren, hout en water halen van heinde en ver, of in een “dienstje” als wasmeisje of dienstmeisje.

GEDISCRIMINEERD OMDAT ZIJ INHEEMS IS

De gevolgen van de globalisering zijn desastreus en uiterst negatief want zij houden de schending van ons grondgebied in, de uitputting van natuurlijke grondstoffen, de gedwongen verplaatsing van dorpen, de inbreuk op heilige plaatsen. Dagelijks worden onze rechten geschonden, als gevolg van de klachten die wij indienen ondervinden we discriminatie, het niet respecteren van onze diversiteit en onze rechten als inheemse volken.
Onze kosmische, spirituele, culturele waarden en die t.a.v. opvoeding worden niet verspreid, waarden die een eerlijke, respectvolle en georganiseerde participatie stimuleren alsmede de identiteit van de inheemse vrouw. We stuiten op taal barrières, waar communicatie strategieën ontbreken, voor het invoeren van scholing’s programma’s, samengesteld voor inheemse vrouwen en in haar taal.

Het is algemeen bekend dat vrouwen in traditionele kleding grote problemen hebben bij grensovergangen. Om te kunnen passeren moeten zij schuifgeld betalen of wordt hun marktwaar ingenomen.

De problemen die onstaan binnen het onderwijs systeem, worden vergroot bij onze intrede op de arbeidsmarkt. Door het lage scholingsniveau worden we nog verder gediscrimeerd en worden we opgescheept met de slechtste arbeidsplaatsen en de allerlaagste lonen.

OM DIT ALLES EN NOG MEER,

Organizeren wij ons, wij de inheemse vrouwen, en op deze manier komen we tot nieuwe veranderingen zoals:
*De bevordering van kennis van beleid en vaardigheden binnen de vrouwen organisaties om onze rechten te verdedigen. Met eensgezindheid bij ons werk willen wij, binnen de inheemse beweging, vrouwen afdelingen organiseren waar elk dorp kan beschikken over een centrum of dienst tegen gender geweld.
* Het stimuleren van een adviesraad voor de inheemse vrouw.
* Het vormen van informatie en aktienetwerken
* Permanente campagnes in alle landen om begrip te bevorderen voor de vrouwenstrijd.
* Overeenstemming met niet inheemse vrouwen bewegingen, met ervaring in de strijd voor eigen identitiet, het respecteren van collectieve rechten en het zelfbewustzijn als vrouwen die behoren tot de diversiteit van volken.
* Op internationaal niveau brengen we naar de discussie tafel temas als globalisering, religieus sectarisme, beleid t.a.v. identiteit en fundamentalisme, casten, racisme, sociale uitsluiting en militarisering.

En hier staan we met oneindig veel problemen, beetje bij beetje proberen we ons verder te structureren met de informatie de we vergaren, zodat niemand van ons achter hoeft te blijven op de weg die wij volgen naar een rechtvaardige samenleving. Zo maken we onszelf zichtbaar en zullen onze stemmen gehoord worden mede via het sociale internationale netwerk dat gekanaliseerd wordt door het Continentale Netwerk van Inheemse Vrouwen. Een eigenplek om ervaringen uit te wisselen en samen te zoeken naar alternatieven.

MUCHAS GRACIAS


Perry Dong
Perry Dong


Een initiatief van Mapuche Stichting FOLIL in samenwerking met;
http://www.laff.nl
http://www.sonla.nl

Datum: vrijdag 10 maart 2006
Locatie: http://www.louishartloopercomplex.nl
Vanaf CS met buslijn 2 te bereiken.
Uitstappen op Ledig Erf, dat is direct tegenover het LHC.

Tijd: 20.00 uur- 00.00 uur
Entree: 3 Euro
Aanmelden: themaavond@sonla.nl / folil@mapuche.nl

In het kader van de ´Dag van de Vrouw´ op 8 maart 2006 organiseren wij
in samenwerking met het LAFF en SONLA een informatie avond over de
Inheemse vrouwen in de wereld niet op 8 maart maar op vrijdag 10 maart 2006.
Onze bedoeling is dat verschillende inheemse vrouwen hieraan deelnemen,
tijdens deze meeting zullen verschillende thema´s worden behandelt zoals; cultuur,
tradities, problematiek met o.a. film materialen, dans en muziek.
We willen de inheemse vrouwen woonachtig in Nederland zoveel mogelijk aan het woord
laten en zaken behandelen die zij belangrijk vinden. Ter introductie zal
het Latin American Filmfestival (LAFF) een stuk video-materiaal
presenteren over dit thema en zal een SONLA -lid over zijn of haar
ervaringen vertellen met een aan dit thema gerelateerd onderzoeksverhaal.

Programma;

19.00 uur Vezamelen in het L.H. comlex in Utrecht
19.30 uur Deur gaat open voor publiek.

20.00-20.10 Opening door Mapuche Stichting Folil (Maria), SONLA en het LAFF

20.10-20.25 Neris Jullao (Venezuela)
- (Amazone-inheemse).
Thema: Spiritualiteit, inheemse ceremonies en sociale problematiek in
Venezuela.

20.25-20.40 Flor Buchuck.
- Peru
Thema: Peruaanse dans.

20.40-21.10 praatje LAFF en de film "Marrichiweu".

21.10- 21.25 Patricia Gaticia (Guatemala)

pauze (10. min.)
21.25-21.35

21.35-21.50 Ramona Quiroga (Argentinie)
(stichting Decennium).
Thema: De schending van de rechten van inheemse vrouwen (algemeen).

21.50-21.55 Francy Tailor (Choctaw)
- USA.
Thema: Inheemse gedichten.

21.55-22.10 Maria Railaf
- Chili (Mapuche Stichting FOLIL).
Thema: De vervolging van Mapuche vrouwen en de vrouwen van de Mapuche.
gevangenen in Chili.

22.10-22.25 Perry Don.
- Mongolië
Thema: Traditionele liederen en muziek.

22.25-22.40 SONLA

Afsluiten en opruimen om 22.55 en deur op slot om 23.15 of 23.30 uur.