http://www.mapuche.nl/

Nijmegen, mei 20 2006
Nederlands Sociaal Forum - Politieke Mapuche gevangenen in Chili.
Deelname aan verschillende workshop over Inheemse zaken.
http://www.sociaalforum.nl/
Tekst door: Maria Railaf Zuniga - Mapuche stichting FOLIL

Mapuches naar het sociaal forum.


Geschiedenis.

De Mapuche-bevolking staat bekend om zijn doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en strijdlust. Door de eeuwen heen hebben zij met veel weerstand te kampen gehad. In de jaren 70 was dat vooral het strijden tegen het harde regime van Augusto Pinochet in Chili. Destijds waren het niet alleen de Mapuches die moesten vechten tegen onderdrukking en intimidatie, maar ook de Chileense bevolking leed eronder.

Om alles en iedereen de mond te snoeren voerde Pinochet in zijn regeerperiode (1973- 1990) een nieuwe wet in, de antiterrorisme wet. Door deze wet kon hij heel makkelijk zijn politieke tegenstanders uitschakelen. Zijn tegenstanders werden berecht bij een militaire rechtbank en naar Pinochet’s maatstaven gestraft.

Anti-terroristenwet.
Het is nu 2006. De anti-terroristenwet van Pinochet uit de jaren 70 is nog steeds van kracht. Vanaf 2001 is deze wet aangepast en ingevoerd met de bedoeling om de mond van opstandelingen of terroristen te snoeren. Op dit moment zijn nagenoeg alleen Mapuches het slachtoffer van deze wet. Sinds de aanslagen in New York is de angst voor terrorisme ook in Chili groter geworden.

De Chileense regering is bang dat de Mapuches een bedreiging gaan vormen voor de zogenaamde “eenheid van de Chileense staat”.

De Mapuches willen namelijk erkenning van de Chileense overheid en vragen om de teruggave van hun oorspronkelijke grondgebied. Gebied dat tot het einde van de 19e eeuw uitsluitend aan hen toebehoorde en dat zij nodig hebben om in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Politieke gevangenen in hongerstaking.
De Mapuches, Juan Huenulao, Patricia Troncoso en de broers Patricio en Jaime Marileo zitten vanaf 2001 in de gevangenis. Zij kwamen op voor hun landrechten, maar worden beschuldigd van brandstichting bij het multinationale bosbouwbedrijf Forestal Mininco.Ze zijn veroordeeld zonder eerlijk proces, op basis van de anti-terrorismwet, en hebben een gevangenisstraf gekregen van tien jaar en een dag, plus een geldboete van meer dan 630.000 euro.

Bij hun rechtszaak is gebruik gemaakt van anonieme getuigen (testigos sin rostro). Niemand weet wie ze zijn en wat hun rol is binnen een kwestie.

Op 13 maart 2006 zijn deze 4 Mapuche gevangenen in hongerstaking gegaan. Ze eisen dat het vonnis wordt herroepen en dat de anti terrorismewet wordt aangepast. Verschillende Mapuche-organisaties in Chili en Europa hebben deze gevangenen hun steun gegeven. Ze hebben brieven gestuurd naar president Bachelet met het uitdrukkelijke verzoek om iets aan de situatie van de gevangenen te doen. De hongerstaking duurt nu al 65 dagen.

Afgelopen woensdag 17 mei is er een doorbraak gekomen. In het parlement is het voornemen uitgesproken om de anti-terrorisme wet aan te passen.

Toekomst.
De anti-terroristenwet zal echter blijven bestaan. Het is nog onduidelijk wat er precies voor de gevangenen gaat veranderen en wat een eventuele versoepeling zou kunnen betekenen. Zullen zij vervroegd of voorwaardelijk vrijkomen en eenmaal vrij een verbod om te vergaderen krijgen?

En: wordt de anti-terrorismewet nog steeds alleen maar bij Mapuches toegepast?

Omdat het voor de Mapuche gevangenen onduidelijk is wat er precies in de wet gaat veranderen en of alle Mapuches vrijgesproken worden, hebben Juan Huenulao, Patricia Troncoso en de broers Patricio en Jaime Marileo op vrijdag 19 mei 2006 de hongerstaking hervat.

Wat de uitslag ook mag zijn, de Mapuches zullen blijven opkomen voor teruggave van hun oorspronkelijk grondgebied en hopen op erkenning door de Chileense overheid. De gevangenen (waaronder ook lonko’s, traditionele Mapuche leiders) zijn opgekomen voor iets wat onbetaalbaar is: Land, een essentieel onderdeel van de cultuur van de Mapuches en hun plaats in de wereld. Een Mapuche laat zich niet verdrijven van zijn land, ook niet voor geld.

Nog steeds moet er helaas op veel plekken over de hele wereld, en niet alleen in Chili, de inheemse bevolking opkomen voor hun landrechten. Nog steeds moet de inheemse bevolking vechten voor dat stuk grondgebied wat aan hen toebehoort en waar hun voorvaderen eeuwen geleden op hebben gewoond en op hebben gewerkt. De Mapuche-gevangenen geven een voorbeeld: Door samen de krachten te bundelen sta je sterker.

Mapuche Stichting FOLIL.
Mapuche Stichting Folil steunt deze Mapuche-gevangenen omdat zij slachtoffer zijn van de rechtsongelijkheid in Chili. Wij vragen hiervoor ook jullie steun, door bijvoorbeeld brieven te schrijven aan de Chileense regering. Wij geven hier meer informatie over op onze website www.mapuche.nl.

Bedankt voor jullie aandacht.

Mapuche naar het sociaal forum.
Mapuche naar het sociaal forum.
Mapuche naar het sociaal forum.
Mapuche naar het sociaal forum.
Mapuche naar het sociaal forum.
Mapuche naar het sociaal forum.
Mapuche naar het sociaal forum.