Mapuche jongeren van, Wechekeche ñi trawun.
email: wechekeche@yahoo.es
wechekeche
wechekeche
wechekeche dames
| español | français |


“Bevrijd de Mapuche van haar strijd”.
Mapuche muziek van Wechekeche


Schrijvers: Jaime Cuyanao, Paul Molina
Vertolkers: Jaime Cuyanao, Paul Molina, Ximena Painemal
Componist: Paul Molina

Bevrijd de Mapuche van haar strijd.

Het volk waarvan men dacht te hebben verslagen is ontwaakt
Het volk waarvan de overheid zoveel bloed heeft doen vloeien
De discriminatie die men ons heeft laten voelen was hard en meedogenloos
Men heeft ons behandeld als ontwetend en als slaven

Hiertegen verzetten wij ons en ondernemen actie
Wij ondernemen actie om onze Mapuche natie te verdedigen tegen onrecht
landverlies, politieke gevangenen en bloedvergieten
Ondanks alles zal ons volk niet verzwakken
Wij zullen ons voorbereiden en ons als een schild beschermen tegen het systeem
Wij zullen ons zo sterk opstellen als de sterkste boom die tegenover allerlei problemen staat

Totdat de krijger, waarvan wij afstammen, het Mapuche volk zal bevrijden van al deze ketenen
Dus, luister overheid, jullie zullen ons met onderdrukking en mishandeling niet tegenhouden en onze hoofden te doen buigen voor het systeem
Het zal jullie niet lukken

Ons tot Chileen dwingen en ons van ons land bestelen is altijd jullie streven geweest
Het zal jullie niet lukken om onze oorsprong en onze cultuur te doen vergeten
Omdat wij de symbolen van de Meli Witran Mapu altijd in onze hart zullen dragen
Dat geeft ons motivatie en de reden tot verzet om met veel trots te verkondigen dat wij een Mapuche natie zijn en geen etnische groep binnen jullie staat

Wij laten ons niet intimideren door valse beschuldigingen van terrorisme omdat wij het allerheiligste van al onze bezittingen verdedigen
Moeder aarde die ons de kracht en de wijsheid schenkt
Hiervoor zullen wij tot het einde blijven strijden totdat wij onze autonomie hebben bereikt

Bevrijd de Mapuche van haar strijd

Met onze Ngellipun zullen wij al onze oude strijders oproepen
en wij zullen ons verheffen
Zij zullen onze Weichan leiden en wij zullen zoals altijd overwinnen
Strijden met de Mapuche-trots in ons zullen opnieuw bebloede pijlen rondsuizen

Fey wüla kom pu lof alkütuai taiñ llamada
In onze opmars zullen wij tot de sterren stijgen en nooit uitsterven
Marichiwew, tien keer zullen wij overwinnen

Witratuaiñ taiñ kuifi weichan pu peñi pu lamngen
Inchiñ nentuaiñ taiñ kuifi fücha newen
Wenutuaiñ taiñ chuküm, huaiqui, pülki, wüño, lekay
Fey mew wall mapu mollfütui pülki miyawai
LIBERAR taiñ peñi, taiñ lamngen wirarüaiñ
Llikankülelaiaiñ, wiñoweichatuaiñ
Wiñotrafentuaiñ taiñ mapuche rüpü anay
Tami kuifi mapuche ngeal trepeleay
Felepe may

Bevrijd de Mapuche van haar strijd.

Pu Lamngen, mensen, het is tijd om naar ons land terug te keren
Om te vechten tegen deze, Winka Trewa, huichelachtige regering
Die ons met bedrog en geweld van ons land berooft
En haar macht op een sluwe en akelige wijze misbruikt

Het moet eens afgelopen zijn dat Taiñ Mapu, ons land, in handen belandt van steeds groter wordende landeigenaren
Die zich meer en meer verrijken met het plaatsen van nieuwe watercentrales en bosbouwbedrijven

Wij willen een eind maken aan misbruik en beroving van onze gebieden
Ze doden onze ñuke Mapuche, moeder aarde, met hun ontbossingen
En verstikken onze mensen met hun macht en overheersing
Ons dwingen tot nationalisering zal geen vrede garanderen

Zo slecht als zij ons hebben behandeld, zo goed zal onze vrijheid zijn
Zo handelend met de rede of het geweld, met jullie overheersende macht,
Op dezelfde wijze zullen wij dit beantwoorden

Wij zijn een oeroud volk dat haar cultuur probeert veilig te stellen
Wij willen onze eigen religie behouden en ons beschermen tegen het christendom en de paters
Die onze geschiedenis en de relatie met onze voorouders probeert te verstoren
Met de bedrieglijke mededeling van de overheid dat wij allemaal gelijk zijn
En ondertussen verdoezelen wat aan ons toebehoort en dit behandelen als een eventualiteit

We willen een einde maken aan de valse beloften en onduidelijke oplossing van de werkelijke problemen
Het antwoord op de problemen zijn niet hun goedkope wetten die spreken van gelijkheid en rechtvaardigheid

Het is nooit hun prioriteit geweest om het inheemse probleem op te lossen
Wij geloven niet meer in hun mooie woorden, die alleen maar leugens verkondigen
Wij zullen niet accepteren dat zij ons dwingen ons bestaan te negeren

Dit zijn de woorden van een volk dat zal blijven strijden
Want een passieve Mapuche is een overwonnen Mapuche
¡Witray anai pu lemngen
Inchin niein fentren newen!

Bevrijd de Mapuche van haar strijd.


Mayor informaciones:
Ana Millaleo: 09-301 40 71
email: wechekeche@yahoo.es


Demo audio:
http://radio.mapuche.nl/audio/1_2.m3u