http://www.mapuche.nl/

| Engels |

10 juni 2010
Pascual Pichún Collonao, een politieke Mapuche gevangene.
Chili.

Wij vragen om steun en solidariteit voor de Vrijheid voor Pascual Pichún Collonao, politieke Mapuche gevangene.

Pascual Pichun Collonao

Pascual Pichún Collonao is een 27-jarige Mapuche communicator en student van de Faculteit voor Journalistiek, Nationale Universiteit La Plata, Argentinië. Pascual woont in Argentinië sinds 2005, waar hij een tijdelijke verblijfsvergunning van de Argentijnse autoriteiten verkreeg. Hij is een vierdejaars student, werkt ad honorem in de Mensenrechten Secretariaat van de Faculteit voor Journalistiek, en is betrokken bij een aantal van de gemeenschap outreach projecten van de universiteit. Als inheemse communicator participeert hij in diverse platforms ter verdediging van de rechten van inheemse volken.

Op 26 februari van dit jaar werd Pascual gearresteerd door agenten van de inlichtingendiensten in Temuco, Chili, en hij wordt nu vastgehouden in de gevangenis van Traiguén, samen met andere politieke Mapuche gevangenen.

Chili heeft een anti-terrorisme wet die door Pinochet is ingevoerd. Helaas wordt deze wet momenteel gebruikt in politieke conflicten en wordt door mensenrechtenorganisaties als een instrument voor vervolging en repressie gezien, dat het aantal Mapuche-gedetineerden heeft verhoogd tot meer dan 70. Deze wet is in strijd met de garantie van een eerlijk proces, en maakt het mogelijk voor de militaire rechtbanken om burgers te veroordelen met behulp van "anonieme" getuigen, die openlijk in strijd zijn met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mensenrechtenverdragen geratificeerd door Chili, met inbegrip van het Pact van San Jose, Costa Rica. Tegelijkertijd worden andere juridische instrumenten die de rechten van de inheemse volkeren beschermen op internationaal niveau, zoals ILO-Verdrag 169 van de VN-Verklaring inzake de rechten van inheemse volkeren, buiten beschouwing gelaten.

De heer Rodolfo Stavenhagen, speciale rapporteur van de VN-Mensenrechtenraad voor inheemse volkeren, drong er bij de Chileense regering aan geen vervolging, zoals terrorisme in andere contexten, zoals "daden in verband met sociale strijd om land en legitieme inheemse aanspraken" toe te passen.

Pascual wordt beschouwd als een voortvluchtige voor de Chileense justitie sinds 2003, toen hij werd veroordeeld tot vijf jaar en één dag in de gevangenis, samen met zijn broer Rafael Pichun. Hij werd veroordeeld in een duidelijk oneerlijk proces, beschuldigd van het in brand steken van een truck met boomstammen in 2002 in de buurt van het dorp waar hij woonde bij zijn ouders.

Ook Pascual's vader Lonko(=traditionele politieke leider) Pichun is veroordeeld onder de anti-terrorisme wet die straffen opleggen die drie keer hoger liggen dan die voor gewone misdrijven oplegt worden. Vandaag veroordelen Mapuche-gemeenschappen deze wet die uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot de vervolging van het Mapuche-volk in Chili, en identificeren de zaak van de familie Pichún als een van de meest karakteristieke voorbeelden van onrechtvaardige gerechtelijke en politieke vervolging door de Chileense staat.

Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van Pascual Pichún en de stopzetting van de vijandelijkheden tegen zijn familie en zijn volk. Géén politieke gevangenen meer in een democratie, Nee tegen de dictatoriale anti-terrorisme wet die werd en wordt nog steeds gebruikt om de politieke en inheemse activisten te onderdrukken.

Wij eisen dat de rechten van inheemse volkeren in Chili worden gerespecteerd, omdat zij vandaag de dag vallen onder beperkt burgerschap dat in strijd is met de democratische waarden en beginselen.

Vrijheid voor Pascual en alle politieke gevangenen van de staat van Chili!
Nee tegen de Pinochet anti-terrorisme wetgeving.

ARGENTINIË COMMISSIE VRIJ PASCUAL.
Gelieve deze petitie te ondertekenen door het sturen van een e-mail met de naam van uw organisatie / uw naam: pascuallibrearg@gmail.com

Voor meer informatie over het verzoekschrift Pascual Pichun voor politiek asiel in Argentinië, 2005: http://www.wrm.org.uy/bulletin/103/Argentina_Chile.html

Informatie in het Spaans: http://pascuallibre.blogspot.com/