http://www.mapuche.nl/
 

juli.
29
2007

29 juli 2007
CHILI: Mensenrechtgroeperingen wijzen op de ongehoorde behandeling van Mapuches

Bron: Mike Hager, Santiago Times/ EL MOSTRADOR
Vertaling: Ellen Tapia-Quilodràn


Een groep NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) heeft president Michelle Bachelet vorige week per brief verzocht de rapporten te onderzoeken over het wangedrag van politie in Mapuche dorpen in regio XI. De groep verzocht de president een “ad-hoc” commissie op te stellen om hen die verantwoordelijk zijn voor het schenden van de mensenrechten te onderzoeken en te sanctioneren, evenals de veroorzaakte schade te herstellen.

In de brief wordt gevraagd om een officieel onderzoek naar incidenten die plaats hebben gevonden in Temucuicui waarbij “geïnstitutionaliseerd racisme" werd gericht op de Mapuche gemeenschap.

Er wordt ook gevraagd om een voortgangsrapport over de overheidsacties die plaats zouden vinden nadat Rodolfo Stavenhagen (de speciale rapporteur van de V.N. van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden van Inheemse Volkeren) daarover aanbevelingen had gedaan nadat Chili in januari van dit jaar beschuldigd werd van het schenden van de mensenrechten door het comité van de Rechten van de Mens van de V.N.

De ondertekenende partijen van de brief – met inbegrip van Amnesty International, Norwegian People’s Aid en het Centrum voor Wettelijke Studies Argentinië- beweerden dat, ondanks de druk van de V.N., de benarde toestand van de inheemse bevolking van Chili onveranderd is gebleven.

De meeste recente klachten werden opgesteld nadat een groep afgevaardigden in januari dit jaar Temucuicui heeft bezocht. Na een vergadering met politieambtenaren aldaar en gesprekken met leden van de Mapuche gemeenschap, trok de groep de conclusie dat er met alle V.N.-aanbevelingen niets aangevangen was.

“Tijdens dit onderzoek kwamen een aantal situaties aan het licht die ernstige schendingen van de mensenrechten vormden. Racisme in overheidsinstellingen zijn duidelijk waarneembaar in gevallen van mondeling en fysiek geweld dat gebruikt wordt tegen Mapuches,” aldus de onderzoekers.

De groep nam nota van gevallen van huisvredebreuk, beperking van het recht op vrije beweging, de permanente aanwezigheid van politieagenten in burger in deze gemeenschappen en de vernietiging van goederen en historische documenten die bewijs bevatten van de historische voorouderlijke rechten.

Het rapport beschreef uitingen van racisme, discriminatie in de gezondheidszorg, machtsmisbruik door het bureau van de Generaal Procureur tijdens onderzoeken naar de Mapuches en het lastigvallen van mensenrechtenadvocaten door o.a. het stelen van documenten.

Datzelfde rapport beschreef een inval in juli 2006, bij een Mapuche gemeenschap in de provincie Malleco (regio IX), waar de politie traangas gebruikte en rubberkogels afvuurde op ongewapende leden van deze gemeenschap.

Amnesty International merkte ook op dat de politie in december geschoten heeft op Mapuche arbeiders die hun salarissen kwamen ophalen in Ercilla, waarbij zes mensen gewond raakten.

José Aylwin, co-director van ODPI, beschouwde als het "paradoxaal" dat de overheid niet tussenbeide is gekomen om een einde aan de situatie te maken. Volgens hem zouden dergelijke incidenten geen plaats mogen vinden in een democratische staat als Chili. De acties die de overheid hopelijk onderneemt zullen op de voet worden gevolgd, met de wens dat de situatie niet langer continueert.