http://www.mapuche.nl/
 

april
27
2007

Delfzijl 27 april 2007
Mapuche echtpaar in Nederland ontvangen lintje, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mapuches ontvangen lindje.

De Mapuches zijn;
Rosa del Carmen Zuniga Isla
Rafael Railaf Caniu


Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.

Iemand komt bijvoorbeeld in aanmerking wanneer hij of zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, aangemoedigd en/of bijgestaan. Iemand kan ook worden gedecoreerd indien hij of zij een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

De nadruk bij een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau ligt op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Denk hierbij aan onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Kortom: het gaat hier om bijzondere, persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herkenbaar zijn in de samenleving.

http://www.lintjes.nl/index.html

De officiële namen lijst is te vinden op het volgende adres:
http://www.staatscourant.nl/vandaag/Lintjes_2007.pdf