http://www.mapuche.nl/
 
jul.
15 2005

juli 15 2005
Het kunst project: " Het Lichtend Pad".
Deze installatie heb ik gemaakt naar aanleiding van een verblijf van een half jaar bij de Mapuche in het zuidelijke gedeelte van Chili, de Nederlandse Kunstenares Jack breed over de Mapuches.

Deze installatie heb ik gemaakt naar aanleiding van een verblijf van een half jaar bij de Mapuche in het zuidelijke gedeelte van Chili.

Ik bezocht hun in het kader van mijn project; " Het Lichtend Pad", wat een werelds kunstwerk gaat worden voor onze nieuwe cultuur van wereldburgers waar we tot aan het uitgroeien zijn. Het wordt gemaakt van materialen, ideeën en ervaringen die ik op verschillende delen van de wereld verzamelen wil.

In dit project onderzoek ik gebieden en volkeren die niet in onze westerse geschiedenisvoorstelling passen en waar ik mijn intuïtie volgend wil geraken.

De Mapuche waren van origine jagers, gedurende de laatste ijstijd ze jaagden op grote beesten zoals de mastodons, moerasherten, paarden en andere grote beesten die zich aangepast hadden aan het koude klimaat. Later onderwierpen ze de dieren aan zich en werden veehouders, nog weer later vestigden zij zich bij de rivieren en beken zodat ze hun land konden irrigeren. Hun economie was en is gebaseerd op het voortbestaan van alles wat er leeft op de planeet. Met hun grote respect en begrip van de aarde zullen ze dus geen dennen of eucalyptussen op hun grond planten, zullen ze hun visrechten niet verkopen aan de Koreanen en zullen ze de tijd nemen om naar elkaar te luisteren.

De Mapuche waren voor ons moeilijk te vinden daar ze niet samenleven in dorpen. Nog niet zolang geleden had men nog gemeenschappelijk grondbezit, nu heeft iedere familie zijn eigen stuk grond waar men afhankelijk van waar men woont aardappels, graan en groente verbouwd of beesten op houdt. Wel wordt er tijdens het oogsten samengewerkt zonder dat daar geld aan te pas komt. Er wonen ongeveer 1,2 miljoen Mapuche in Chili maar hun territorium strekt zich uit over de Andes tot aan de kust van Argentinië. De Mapuche zijn nog nooit door iemand overheerst , naast het feit dat ze goeie krijgers waren bezitten ze geen hiërarchische samenleving en konden vijanden dus geen leider gevangen nemen om zo het volk aan hun te onderwerpen. Ze moeten echter nog steeds hun landrechten verdedigen tegenover de Chileense regering, die blijkbaar niet door heeft dat ze trots kunnen zijn op deze bevolkingsgroep.

Het grappige is dat alles waar wij naar streven; een groene aarde met groene stroom en groene benzine, een democratie waarin naar de wensen van het individu geluisterd wordt, respect voor de dieren en de mensen, normen en waarden, bij hun de natuurlijkste zaak van de wereld zijn.

Een verlicht pad voor ons om te volgen.

Op mijn website www.jackbreed.com komt u reisverslagen lezen welke ik heb geschreven tijdens mijn verblijf al daar en op de website www.mapuche.nl kunt U meer achtergrond informatie over de Mapuche vinden.


www.jackbreed.comwww.jackbreed.com