http://www.mapuche.nl/

| video van demonstratie |

Persbericht- Amsterdam 4 oktober 2010
Schoonmaakactie voor Chileense Ambassade: Solidariteit met de Mapuche
Op woensdag 6 oktober 2010 in Den Haag.


Mapuches die in Chili vastzitten in verschillende gevangenissen zijn in hongerstaking om te protesteren tegen onrecht dat de Chileense regering hen aandoet. In solidariteit met deze hongerstakers voeren wij op woensdag 6 oktober een actie voor de Chileense ambassade in Den Haag. We gaan de Chileense vlag tijdens deze actie symbolisch zuiveren.

Op 12 juli van dit jaar zijn 32 politieke gevangenen in Chili, allemaal Mapuches, een hongerstaking begonnen. Later namen ook twee minderjarigen deel aan de actie. De gedetineerde Mapuches zijn berecht voor sociaal protest; Ze streden voor het recht op hun voorouderlijke gronden en eisten hun politieke en sociale rechten op. Ze werden veroordeeld op basis van een antiterreurwet.

Met de hongerstaking eisen ze dat Mapuches niet langer worden berecht op basis van deze antiterreurwet die tijdens de dictatuur van Augusto Pinochet (1973-1990) werd ingesteld. Deze wet wordt in Chili alleen nog op de Mapuches toegepast. Ze willen ook dat er een einde komt aan het berechten van Mapuches voor militaire rechtbanken en eisen de garantie van het recht op een eerlijk proces.

Afgelopen vrijdag heeft een deel van de hongerstakers het protest gestaakt vanwege de onderhandelingen die op dit moment plaats vinden met de regering over bovengenoemde punten.

Over de andere eisen van de Mapuches wil de regering niet onderhandelen en tien Mapuches zetten hun hongerstaking daarom voort. Die eisen zijn het in vrijheid stellen van alle Mapuches die als politieke gevangenen vastzitten, en het demilitariseren van de Mapuche gemeenschappen die in conflict zijn met grootgrondbezitters en houtbedrijven. Ook eisen ze een einde aan martelingen, bedreigingen en de slechte omstandigheden waarin de Mapuches in de gevangenissen worden vastgehouden.

• Wij stellen vast dat het Mapuchevolk in Chili wordt uitgesloten van sociale rechten, het recht op grond en het recht op vrije uitoefening van hun tradities.

• Wij stellen vast dat de Chileense regering zich schuldig maakt aan uitsluiting, discriminatie en de schending van de rechten van inheemse volkeren.

• We betuigen onze steun aan de Mapuche hongerstakers en verwerpen de Chileense regering die onrechtvaardig en onrespectvol handelt tegenover de inheemse volkeren.

Daarom voeren de leden van de Chileense gemeenschap in Nederland, Nederlandse burgers en het Steuncomité voor Politieke Mapuchegevangenen op 6 oktober actie. Met wasbakken, zeep, emmers en handschoenen zullen wij zoveel mogelijk Chileense vlaggen schoonwassen om deze symbolisch te zuiveren.

Woensdag 6 oktober, 11:00 uur: Chileense ambassade, Mauritskade 51, Den Haag

Ontmoetingspunt Amsterdam: 9:00 uur bij het Meeting Point van Amsterdam Centraal

Ontmoetingspunt Den Haag: 10:30 uur bij het Meeting Point Den Haag Centraal