http://www.mapuche.nl/
 

july
15
2002

Mapuches eisen vrijlating gevangenen.
Chile, Temuco 15 juli 2002.

De afgelopen dagen hebben Mapuches in Chili verschillende protestacties gehouden om de vrijlating van de Politieke Mapuche gevangenen te eisen, waarbij ongeregeldheden ontstonden met de politie eenheden.

De gevangenen zijn voornamelijk Mapuche-indianen die zich in het verleden hebben verzet tegen het verlies van hun oorspronkelijke grondgebied. Tevens kondigen de actievoeders nieuwe acties aan en willen zij deze voeren totdat er meer duidelijkheid komt rond de arrestatie van hun leiders. De protestacties zijn met name gehouden voor de vrijlating van de traditionele leiders, zoals Lonko (stamhoofd) Pichun, die al een geruime tijd vast zitten. Gezien de omstandigheden ziet het er niet naar uit dat Lonko Pichun dit jaar nog vrij wordt gelaten.

De anti-terrorisme wet die op de Mapuche gevangenen wordt toegepast maakt het vrijwel onmogelijk om hen via een civiele procedure vrij te krijgen. Verschillende organisaties willen met de protestacties hun ongenoegen uiten.