http://www.mapuche.nl/
 
jun.
05
2002

Bosbouwbedrijven op Mapuche grond gebieden.
door Mapuche Stichting | FOLIL
juni 2002In het jaar 1881 behoorde de oorspronkelijke bewoners van Chili (de Mapuche ) een territorium toe dat bijna 11 miljoen hectare omvatte. Deze grond werd in 1883 gewelddadig door de militairen en de regering geroofd waardoor de Mapuches hierdoor maar liefst 95% van hun land verliezen. Bijna een eeuw later, in 1973, was het land terug gebracht tot slechts 500.000 hectare. De situatie verslechterde tijdens de dictatuur van A.Pinochet. In deze periode werd het Mapuche land ingekrompen tot 300.000 hectare, voornamelijk als gevolg van de vestigingen van particulieren en bosbouwbedrijven in de Mapuche streken.

Van 1975 tot op de dag van vandaag, voegen de bosbouwactiviteiten zich naar een economisch model dat het Mapuche gebied probeert uit te buiten. De bosbouwactiviteiten tasten het water en de vegetatie aan wat leidt tot ernstige onevenwichtigheden in het milieu, zoals bodemerosie en een groeiende besmetting van het water in de Mapuche gebieden.

In de 8e, 9e en 10e regionen van Chili, waar de Mapuches wonen, vindt er op dit moment een groeiende bosbouw plaats door het telen van exotische plantensoorten. Ook is er een grootschalige aanplant van naald- en eucalyptusbomen. Het planten van naald en eucalyptusbomen (bossen) zorgt voor verschillende waterproblemen in de omgeving. Duizenden liters water zijn er nodig om de groei van deze (industriŽle) plantensoort te bevorderen. Verschillende bedrijven in Chili en in het buitenland houden zich bezig met het onderzoeken van deze planten. Men probeert door middel van genetische manipulatie het soort te verbeteren en dan voornamelijk de wortels van deze planten, voor een noch succesvoller en snellere wateropname, met als gevolg dat al het grondwater in deze gebieden door de naald- en eucalyptusbomen aan de bodem wordt ontrokken. De natuurlijke flora en fauna krijgen hierdoor geen kans om zich in stand te houden en verdwijnen dan ook. Mapuches vrezen dat deze ontwikkeling ook voor hen fataal zal zijn omdat ze dan hun land niet meer kunnen bewonen of bewerken en hierdoor gedwongen worden hun gebieden te verlaten.

Het verlies van het grondgebied, het langzaam verliezen van de cultuur en het vernietigen van het milieu zorgen ervoor dat de Mapuches voor zichzelf opkomen en zich trachten te beschermen. Mapuches in de gebieden zoals Kollipulli, Lumako, Traiguen en Galvarino worden voortdurend door hun leiders gemobiliseerd, om zich te verzetten. Echter, de economische belangen van de bedrijven, zorgen ervoor dat de Mapuche de verliezende partij zijn. De Mapuche hoeven geen hulp en bescherming van de Chileense regering te verwachten. Integendeel, de regering onderdrukt de mobilisatie door middel van berechtingen, razzia's en bedreigingen. Volgens de Mapuches; "De Chileense staat en bedrijven met grote invloeden hebben de Mapuche gestigmatiseerd. Zij hebben de situatie geŽtiketteerd als een conflict en een probleem, met andere woorden: een bezwaar voor de vooruitgang."

Aangeklaagden, veroordeelden en gevangenen; tientallen gewonden; honderden Mapuche opstanden en onlangs nog een aantal doden zijn de uitkomst van de poging om grondgebieden te herwinnen en de bosbouwbedrijven te stoppen. Ondanks dat vindt er een verdere uitbreiding ten gunste van de bedrijven plaats.

In Chili worden naaldbomen- en eucalyptus projecten geleid door verschillende bedrijven en instituten, zoals bijvoorbeeld:

1) Bioforest, bedrijf gesubsidieerd door Forestal Arauco, 8e regio. Het onderzoeksprogramma houdt zich bezig met het klonen van naald-en eucalyptusbomen.

2) Genfor S.A., een onderzoekscentrum in Chili, Sylvagen (Canada) en Interlink USA, opgericht met hulp van de CORFO. Houden zich bezig met het klonen van naaldbomen.

3) Royal Dutch/Shell in Chili en Uruguay. Royal Dutch Shell houdt zich bezig met het uitwerken van transgenetische eucalyptusbomen.

4) Infor: Institution Forestal. Istitution publica del Estado. Onderzoekcentrum voor de bosbouw

5) Forestal Bosques Arauco S.A. heeft commerciŽle kantoren op verschillende plaatsen in de wereld: Arauco Forest Products B.V. Gevers, adres: Deynootweg 612586 BJ Den Haag, Nederland

6) Great Holland Business Centre Unit G, Mill Lane, Underriver Sevenoaks, Kent, TN15 OSE, Engeland, Reino Unidos

7) J.L.C. Wood s.p.r.l., Jan Lindstraat 10 , B-1560 Hoeilaart, Belgie

Bron:
Invasion Forestal y Etnocidio Mapuche
door Alfredo Seguel.
Mapuche groep: Konapewman, Temuko.
 
HOME