http://www.mapuche.nl/
 

aug.
11
2002

11.08.2002
Mapuches bezetten het kantoor van EU in Santiago, Chili.

Mapuche Stichting | FOLIL

Afgelopen donderdag 8 augustus hebben Mapuche activisten afkomstig uit het zuiden van Chili het gebouw van de Europese Unie in Santiago gedurende 5 uren bezet.Hiermee wil men meer aandacht vragen voor de situatie van Mapuche gevangenen.

Ook in het zuiden van Chili, het traditionele Mapuche gebied, vonden verschillende activiteiten plaats.Verschillende groepen zijn in hongerstaking gegaan om de vrijlating van de Mapuches, waaronder hun traditionele leiders, te eisen.

Op dit moment zijn er verspreid over Chili tientallen Mapuches gevangen, vaak om onbekende of onduidelijke redenen. De Mapuche die gevangen zitten zijn veel al betrokken bij het conflict met de Chileense autoriteiten over de teruggave van hun oorspronkelijke grondgebied. Mapuches zien deze gevangenen als politieke gevangenen. De Chileense justitie ziet hen meer als terroristen en wil hen via militaire rechtbanken berechten.

De Europese Unie heeft een handelsverdrag met Chili gesloten en volgens Juan Pichun (een van de bezetters) zijn de heren die straks zaken gaan doen met de EU, medeschuldig dat de Mapuches gevangen zitten. "Deze heren zijn degenen die pleiten voor een nog hardere aanpak van de Mapuches, wij willen een signaal afgeven dat in Chili de rechten van de Mapuches worden geschonden".