http://www.mapuche.nl/
 
aug.
2001

Voor de Mapuche gemeenschap in Chili is de dictatuur nog niet voorbij.
Mapuche Stichting | FOLIL
Groningen - augustus 2001

De Mapuche indianen leven in het zuiden van Chili. Al eeuwenlang strijden zij voor het behoud van hun land. Tijdens het regime van Pinochet zijn veel van hen landloos verklaard en van hun grondgebied verdreven. Ook nu de democratisch gekozen Chileense president Ricardo Lagos aan de macht is, is er weinig voor de Mapuches veranderd. Dagelijks worden Mapuche activisten gevangen genomen en worden er wapens tegen hen gebruikt. De activisten zijn vaak arme boeren die opkomen voor hun land waar zij hun gewassen verbouwen om te kunnen overleven. Vaak moeten deze boeren en hun gezinnen plaatsmaken voor grootschalige projecten van de regering. In de maand Juni van dit jaar zijn er in Victoria (ten noorden van Temuco) weer mensen gewond geraakt bij gewelddadige arrestaties. Dit typeert de verhouding tussen de regering en de oorspronkelijke bewoners van Chili. Hoewel president Lagos beloofd heeft 150.000 hectare land aan de Mapuches terug te geven, wachten wij als Mapuches af of deze belofte waar gemaakt kan worden.

De verhouding tussen land en bewoners is nog steeds onevenredig. Er zijn veel Mapuche boeren, maar er is weinig grondgebied voor ze overgebleven. De Mapuche boeren hebben de minst vruchtbare stukken land toegewezen gekregen. Hierdoor ontstaat het probleem dat zij hun gezinnen niet kunnen onderhouden met wat zij op hun land verbouwen. Daarom zijn zij genoodzaakt om hun klein stukje grond te verlaten en hun heil in de steden te zoeken. Veel Mapuches accepteren deze vorm van gedwongen migratie niet en sluiten zich aan bij locale Mapuche organisaties of grote landelijke organisaties om zo steun te krijgen voor hun acties. De acties die worden gevoerd zijn bijvoorbeeld wegen barricaderen om de wegen ontoegankelijk te maken voor machines die nodig zijn voor de ontbossing van Mapuche gebied. Bij veel van deze acties vallen er gewonden, vervolgens weigeren deze gewonden medische hulp omdat ze bang zijn om alsnog gearresteerd te worden. Alle actievoerders worden immers door de politie geregistreerd en in de gaten gehouden. Eenmaal gearresteerd betekent dit een onzekere toekomst en een ellenlange juridische touwtrekkerij. De gevangen krijgen bij hun proces geen passende juridische hulp omdat zij deze niet kunnen bekostigen en omdat weinig advocaten zich vrijwillig voor hen willen inzetten.

Een van de weinige advocaten die zich wel hiervoor inzet is de Chileense advocaat Jaime Madariaga de la Barra. De la Barra zegt hierover:" Hoewel ik geen Mapuche ben, zet ik mij in voor de mensenrechten waar ik kan." De la Barra noemt deze zaak alarmerend omdat er geen financiële hulp is en er met een laag budget gewerkt moet worden. Voorlopig is het een uitzichtloze situatie voor degene die nu gevangen zitten. Naast de la Barra zijn er ook Mapuche organisaties die zich om de gevangenen in Chili bekommeren. Zoals bijvoorbeeld de C.A.M. (Coordinadora Arauco-Malleco) Alihuen Antileo van de C.A.M. is heel stellig hierover: hij gelooft niet in de Chileense rechtspraak. Recentelijk is een comité opgericht dat zich heel specifiek met de zaak van de politieke Mapuche gevangenen gaat bezig houden;

EL COMITÉ POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE. Het comité voor de vrijlating van de Mapuche politieke gevangenen

Het comité bestaat uit Mapuche en Chileense studenten, plaatselijke organisaties en mensen die bekend zijn met de problematiek van de Mapuches. Het comité richt zich tot het westen om meer aandacht te vragen voor hun problematiek en steunt de Mapuches en hun gezinnen in hun juridische strijd, van b.v. de gevangenen die op dit moment (8/07/01) in de stad Victoria in hongerstaking zijn. De gevangenen willen door middel van de hongerstaking hun daden bekrachtigen. Sinds mei van dit jaar is het comité bezig landelijke acties te coördineren om politieke gevangenen vrij te pleiten.

Mapuche Stichting Folil in Nederland heeft regelmatig contact met organisaties in Chili die zich om de politieke gevangenen bekommeren. Folil steunt deze organisaties en vraagt hierbij ook hulp en steun van andere niet Mapuche organisaties in Nederland.

Folil kan belangstellenden van informatie voorzien over hoe zij de politieke gevangenen kunnen helpen en eventuele contacten in Chili doorgeven.
 
HOME