http://www.mapuche.nl/


19 april 2010
Chileense Vereniging van Journalisten bezorgd om vervolging van Mapuche.
Bron: EFE- Chile.


De Chileense Vereniging van Journalisten is bezorgd om de vervolging van Mapuche woordvoerders.

De Vereniging van Journalisten schrijft dat op 10 februari van dit jaar agenten de woning van Richard Curinao, lid van de inheemse radio netwerk “Wixageanai” in Santiago hebben doorzocht en computers, 74 CD’s en externe harde schijven in beslag hebben genomen.

"Ik ben officieel niet voorgeleid en daarom heb ik geen toegang tot informatie over mijn zaak en de onderzoeken die worden geleid door de openbare aanklager Sergio Moya. Moya heeft besloten tot inbeslagname van mijn apparatuur wegens het verspreiden van informatie over het maatschappelijk protest van de Mapuches”, zegt Curinao.

De openbare aanklager is tot vervolging overgegaan na publicaties en verspreiding van Mapuche informatie via de weblog van Curinao. http://werkenkvrvf.blogspot.com/

De Vereniging van Journalisten vraagt aandacht voor de zaak van Curinao. "We zullen de vrijheid van meningsuiting verdedigen en het recht van de burgers van dit land om goed te worden geïnformeerd.

Wij steunen hierbij, niet alleen onze vakgenoten, maar iedereen die in de journalistieke wereld een bijdrage wil leveren aan het schrijven zonder vooringenomenheid in dit land. We zullen deze vorm van intimidatie van de Mapuche journalisten zeer nauwlettend in de gaten houden en ons beraden welke maatregelen we kunnen nemen in het geval dat deze situatie zich herhaald", zegt Manuel Holzapfel van de Vereniging van Journalisten.

Tot zover is er nog geen officiële verklaring van de openbare aanklager over de zaak.
Curinao wacht op de resultaten van het onderzoek.

Richard Curinao

Video: