http://www.mapuche.nl/
 

  | Spaanse brief | Fotos van bezoek aan Ambassade | Over Staatsbezoek |
mei
2009

23 mei 2009
Brief aan de Presidente van Chili tijdens haar bezoek aan Nederland.
Bezorgde organisaties in Nederland schrijven brief over de Mapuche situatie aan de Presidente van Chili, Michelle Bachelet.
Van maandag 25 mei t/m 27 mei 2009


Open brief aan de presidente van Chili, Michelle Bachelet

Op bezoek in Nederland.

Den Haag, 23 mei 2009


Geachte Mevrouw de presidente,


Via deze petitie willen wij uw aandacht vestigen op de zorgen die bestaan over de situatie van de Mapuches in Chili.

Wij zijn met name bezorgd over de voorgenomen hervorming van de grondwet waarin de Chileense overheid  het “één en ondeelbaar zijn van de Chileense Natie” wil vastleggen. Hiermee wordt slechts erkenning gegeven aan de culturele aspecten, identeit en folkore, maar wordt geen recht gedaan aan de erkenning zoals die in internationale verdragen is vastgelegd. In andere Zuid-Amerikaanse landen, zoals Bolivia, Colombia en Ecuador is in de grondwet juist vastgelegd dat het pluri-culturele staten zijn. 

De Chileense regering heeft op 13 september 2007 in de Algemene Vergadering van de VN gestemd voor het aannemen van de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken. Artikel 42 van deze verklaring bepaalt dat Staten respect voor en volledige toepassing van de bepalingen in deze verklaring zullen bepleiten en de uitwerking van deze verklaring onderzoeken.

Tevens heeft de Chileense regering op 15 september 2008 ILO-Conventie 169 geratificeerd. Hierin worden belangrijke rechten aan inheemse volken toegekend. De VN-Speciale Rapporteur over de Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden van Inheemse Volken heeft over de uitvoering van ILO Conventie 169 aan de Chileense regering diverse aanbevelingen gedaan.

Deze aanbevelingen zijn door de Chileense regering nog niet uitgevoerd en de voorgenomen grondwetswijziging is niet in overeenstemming met deze aanbevelingen.

Daarnaast maken wij ons ernstig zorgen over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten van de Mapuche. Dit uit zich onder andere in het gebruik van buitenprotioneel geweld tegen en het gevangenzetten van Mapuche-leiders die zich verzetten tegen mensenrechtenschendigen en activiteiten te ontwikkelen zonder vrije, voorafgaande instemming op het vooroudelijk grondgebied van de Mapuche (zoals extractieve industriën en energieprojecten).

Mevrouw de president, wij vragen u de ILO-conventie 169 en de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken integraal te volgen en roepen u op tot:

1) grondwettelijke verankering van het recht van Mapuches op land, grondgebied en zelfbestuur;

2) eerbiediging van het recht op vrije, voorafgaande en geinformeerde instemming van de inheemse volken in Chili met betrekking tot hun leven, land en hulpbronnen;

3) het aangaan van een dialoog met de Mapuche en maatregelen te treffen om conflicten en confrontaties met Mapuche te vermijden;

4) Het vermijden van het gebruik van geweld tegen de inheemse volken van Chili;

5) De vrijlating van alle politieke Mapuche gevangenen in Chili;

6) het overnemen en uitvoeren van de aanbevelingen van de VN-Speciale Rapporteur over de Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden van Inheemse Volken;

Hoogachtend,


C. Rafael Railaf Zuñiga
Mapuche Foundation- FOLIL
Contacto: folil@mapuche.nl
http://www.mapuche.nl/

Juan Carlos Manque Muñoz
Rudecindo Quinchavil Suárez
Eduardo Luciano Navea Leiva
 
Sra. Ramona Quiroga
Stichting Decennium
Contacto: decennium2@gmail.com

Sr. Cesar Mercedes Manchego
Consejo de residentes indígenas en Holanda.
Contacto: decennium2@gmail.com

Sr. Marino Busdachin,
Secretario General
UNPO
Contacto: unpo@unpo.org
http://www.unpo.org/