http://www.mapuche.nl/
 

may.
18
2007

18 mei 2007
Bachelet neemt het op voor indianen.

Mo.be

SANTIAGO, 18 mei 2007 (IPS) - De Chileense presidente Michelle Bachelet gooit de komende dagen al haar politieke gewicht achter de motie waarmee Chili eindelijk de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie voor de rechten van inheemsen zou ratificeren. De Chileense Kamer keurde de conventie al in 2000 goed, maar ze sneuvelde telkens opnieuw in de Senaat.

Bachelet zal de Senaat verplichten binnen de tien dagen over het wetsvoorstel te stemmen. Om kracht van wet te krijgen heeft ze 22 van de in totaal 38 Senaatsstemmen nodig. De regerende centrumlinkse coalitie zal voor stemmen, dus gaat het erom nog twee extra stemmen te winnen van de (rechtse) oppositie.

"Ik heb al enkele gesprekken gehad, en ik denk dat er goedwillendheid leeft bij de oppositie", zegt minister van Planning en Samenwerking Clarisa Hardy.

Giovanni Calder¨®n, Senaatshoofd van de Onafhankelijke Democratische Unie (UDI), een van de twee rechtse partijen in de Kamer, tempert het optimisme. Hij zegt dat de ratificatie "al sinds jaren niet meer besproken is" binnen de UDI en dat er geen partijstandpunt over is ingenomen.

De poging tot ratificatie maakt deel uit van een nieuw beleid voor inheemsen dat Bachelet op 30 april aankondigde. Het beleid is het product van een dialoog die ze in 2006 opstartte met vertegenwoordigers van de negen inheemse volkeren die Chili telt.

De Chileense indianen zijn echter niet onverdeeld positief over het voorliggende beleid. Het meest kritisch is de Koepel van Mapuche-organisaties (COM). De Mapuche¡¯s zijn met ruim 600.000 mensen de grootste groep inheemsen in Chili, maar op een totale bevolking van 15,6
miljoen mensen blijven ze een minderheid.

In januari overhandigde de Koepel de presidente een gedetailleerde lijst voorstellen voor politieke participatie, zelfbeschikkingsrecht, teruggave van land, economische ontwikkeling, onderwijs, gezondheid, wetgeving en justitie. Minister Hardy beweert dat de regering met de meeste voorstellen van de inheemsen rekening heeft gehouden, maar in werkelijkheid geldt dat maar voor een kwart van de voorstellen, zegt Gustavo Quilaqueo, lid van de Koepel en voorzitter van de nieuwe politieke partij van de Mapuche¡¯s, Wallmapuwen (letterlijk 'mensen van het Mapucheland' in het Mapuzung¨²n, de taal die de Mapuche¡¯s spreken).

Volgens de Mapuche-organisaties zijn de aangekondigde maatregelen "ambigu en tegenstrijdig", zonder echt politiek gewicht en eigenlijk niet meer dan een voortzetting van wat eerdere regeringen hebben aangekondigd.

De onenigheid draait vooral om participatie. Bachelet liet weten dat haar regering daarvoor samen met de etnische groepen een wetsvoorstel zou uitwerken. Maar ze wil de huidige, door de inheemsen fel bekritiseerde instellingen als de Nationale Organisatie voor Inheemse Ontwikkeling (CONADI), niet vervangen. De Koepel van Mapuche-organisaties wil een nationaal Mapuche-parlement, maar daarvan kan volgens Hardy geen sprake zijn. "Wij geloven dat de
grondwettelijke erkenning van inheemse volkeren niet betekent dat we twee staten binnen Chili moeten erkennen, en het spreekt vanzelf dat er in een democratische staat als Chili maar ¨¦¨¦n parlement kan zijn."

Categori?n: Development - Latin-America - Chile
Auteur: Daniela Estrada.
http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=1&tx_uwnews_pi2[art_id]=18155